Modtag prøvepakken ved at vælge et medlemskab

8 X
Hver 2. måned
Jeg barberer mig ca.
5-7 gange om ugen

- Gratis levering -
170 kr.
VÆLG HVER 2. MÅNED
8 x
Hver 3. måned
Jeg barberer mig ca.
2-4 gange om ugen

- Gratis levering -
180 kr.
VÆLG HVER 3. MÅNED
8 X
Hver 5. måned
Jeg barberer mig max
én gang om ugen

- Gratis levering -
190 kr.
VÆLG HVER 5. MÅNED
8 X
Hver 6. måned
Jeg barberer mig
kun i perioder

- Gratis levering -
190,00 kr.
VÆLG HVER 6. MÅNED
8 X
Hver 8. måned
Jeg barberer mig
kun i perioder

- Gratis levering -
190,00 kr.
VÆLG HVER 8. MÅNED
8 X
Hver 10. måned
Jeg barberer mig
kun i perioder

- Gratis levering -
190,00 kr.
VÆLG HVER 10. MÅNED